Ana sayfa Annelik Bayan Bilen El Sanatlary E?lence Haberler
Kadynlar klübü Örgüler Ressamlar Seramik Yazylar Yemekler

 

Zeynep Mansur foto?raflary, Resimleri

zeynep mansur

Zeynep Mansur önceki resimZeynep Mansur sonraki foto

 

Hande Ataizi: "Zeynep Mansur Kendi Seviyesini Ortaya Koydu"

Hande Ataizi, Zeynep Mansur'un kendisi hakkynda söyledi?i sözlerine yanyt verdi.

 

Zeynep Mansur foto?raflary Yçin Tyklayynyz

Güzide Duran foto?raflary Yçin Tyklayynyz

Hande Ataizi, Zeynep Mansur'un kendisini hedef alan "Ben terbiyeyi, tuvalet camyna syky?yp sonra da basyna saldyran, küfür eden birinden ö?renmeyece?im" sözlerine yanyt verdi. "Buzda Dans"yn jüri üyesi Sema Çelebi'nin yary?macy Zeynep Mansur'a 'kyzym' diye hitap etmesinin ardyndan geli?en tarty?maya Hande Ataizi de dahil oldu. Mansur, canly yayynda olduklaryny hatyrlatarak daha düzgün konu?masy için kendisini uyaran Hande Ataizi'ye, "Ben terbiyeyi, tuvalet camyna syky?yp sonra da basyna saldyran, küfür eden birinden ö?renmeyece?im" diyerek tarty?manyn fitilini ate?ledi. "Ben hiçbir zaman basyna küfür etmedim" diyen Hande Ataizi, Mansur'un sözlerine ?öyle yanyt verdi: "Ben onun seviyesine inmek istemiyorum. Biz orada buz pateni sporunu sevdirmeye ve yapty?ymyz ele?tirilerle de onlary geli?tirmeye çaly?yyoruz. Benim kendisiyle ki?isel bir sorunum yoktu. O anda Sema Hanym'la terbiyesizce konu?maya ba?layynca düzgün konu?masy gerekti?ini, Sema Hanym'yn kendisinden ya?ça büyük oldu?unu hatyrlattym. Çünkü mahalle kavgasyna dönü? gerekiyordu. Ayryca bu olayla benim paparazzilerden kaçmaya çaly?ty?ym bir anla ne gibi bir ba?lantysy var, anlamadym." Mansur'un sözlerine üzülmedi?ini de sözlerine ekleyen Ataizi, "Bu durum her sektörde geçerlidir. Ynsanlar bu gibi durumlarda kendi seviyesini, tarzyny belli eder" diye konu?tu.

Zeynep Mansur'un

kendi seviyesini gösterdi?ini söyleyen

Hande Ataizi Güzide Duran'y böyle öptü

Zeynep Mansur Denize Girdi

Zeynep Mansur soyundu ve denize girdi. lerinin görüntülenmesine aldyry? etmeyen ünlü ?arkycyZeynep Mansurun rahatly?y Zeynep Mansur'u görüntüleyen ve foto?raflaryny çeken paparazzilerin dikkatinden kaçmady.

Zeynep Mansur davete Katyldy

Magazin Gazetecileri Derne?i’nin (MGD), önceki gece Kyzkulesi’nde düzenlenen yeme?ine AK Parti Ystanbul Milletvekili Osman Ya?murdereli, e?i Esin Ya?murdereli, Seda Sayan, Yzel, Adnan ?enses, Zeynep Mansur, Yyldyz Asyaly, Tu?ba Altyntop, Elif Ece Uzun, Serpil Benay gibi birçok ünlü isim katyldy. Grup Naviga’nyn ?arkylaryyla renk katty?y gecede, AKP’den MHP’ye geçen Adnan ?enses ile AKP’li Osman Ya?murdereli ayny masaya oturdu. Seda Sayan’yn yeme?e özel olarak kiralady?y yatla gelmesi dikkatleri çekti.

Kendi reklamyny yapyyor

Osman Ya?murdereli, Kadir Ynanyr ile arasynyn bozulmasyna neden olan tarty?mayla ilgili olarak "Kendi kendilerine reklam yapyyorlar, beni man?etlere ta?yyorlar sonra da kendi kendilerine alynyyorlar. Ortada hiçbir neden yokken polemik yarattylar..." dedi.

 

 

Mail Editör
Gizlilik Politikasy